За нас

Калибратор Лаб ЕООД има няколко структури в състава си:

Лаборатория за проверка на СУБП (Системи за улавяне на бензинови пари) - със Заповед за оправомощаване от БИМ от 06.03.2017г. за извършване проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари на бензиностанции. Тази проверка може да бъде извършена със симулиран и с реален бензинов поток. През м. февруари 2021 г. Калибратор Лаб ЕООД премина успешно процеса на преоправомощаване, издадена е Заповед №5-ПО/24.02.2021 г. за подновяване срока за оправомощаване.
Периода за контрол на СУБП е:

  • Веднъж годишно (най-малко);
  • 3 години е при системи за автоматично следене и контрол;
  • След ремонт (всяка СУБП подлежи на проверка);

Лаборатория за калибриране на резервоари за съхранение на светли горива и газ пропан-бутан, акредитирана от БСА съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и притежава Сертификат за акредитация рег.№20ЛК/13.07.2022 г., валиден до 13.07.2026г.

Калибратор Лаб ЕООД осигурява еталонно оборудване за светли горива и LPG при извършване на ежегодните проверки на нивомерни система от страна на БИМ на бензиностанции и данъчни складове за светли горива.

Калибратор Лаб ЕООД притежава Удостоверение №С932/23.01.2020г. за вписване в регистъра на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност като газопроводи и топлопроводи, резервоари, автоцистерни, котли и др.

Адресът, на който можете да ни откриете: гр. София, жк Манастирски ливади-Изток, Green Residence, партер, офис 111.
Телефон за контакт: 0884 377 444
E-mail: office@calibrator-lab.com