Калибриране и прекалибриране на резервоари за течни горива

Според Наредба Н-18 прекалибриране на резервоарите за течни горива се извършва на всеки пет години, след ремонт на резервоара и при последваща проверка на нивомерната измервателна система, показала грешка.

Лабораторията за калибриране е акредитирана за извършване калибриране на:

 • Резервоари
  Хоризонтални цилиндрични резервоари - до 400 m³ чрез калибриране по обемен метод и по геометричен метод.
  Вертикални цилиндрични резервоари - до 20 000 m³ чрез калибриране по обемен и по геометричен метод.
  Резервоари с различна геометрична форма - до 75 m³ чрез калибриране по обемен метод.

Допълнително може да  бъде направена оферта за почистване на резервоара, източване на горивото и доставка на вода за калибриране по обемен метод.

 

 • Разходомери
  Разходомери за вода и разходомери за петролни продукти - до 1 250 л/мин чрез тегловен метод.

 

 • Мерки за обем
  Метални мерки за обем - до 50 литра, използвайки тегловен метод.

 

След измерването на данните се издава сертификат за калибриране.

 

Лабораторията за калибриране е акредитирана от БСА съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 със заповед А436/13.07.2022г. и притежава Сертификат за акредитация рег.№20ЛК/13.07.2022 г., валиден до 13.07.2026г.

 

Наредба Н-18

Дейности на лабораторията на Калибратор лаб