image_n

Да предпазим околната среда от вредни емисии е едно от трудните неща в петролния бизнес.

Летливите петролни продукти, какъвто е бензина, отделят пари при съхранение, превоз, товарене или разтоварване. Преди въвеждането на системите за улавяне на бензинови пари, тези пари се изпускаха в атмосферата.

Сега бензиновите пари вече се улавят по време на зареждане на автомобилите и се връщат отново в резервоарите на бензиностанциите или в бензиноколонките за продажба.

Пистолетите са така устроени, че докато пълнят автомобилите, извличат бензиновите пари обратно. Това представлява Етап II на УБП.

Впоследствие, когато резервоарът на бензиностанцията се пълни, едновременно с това по обратен път парите в него се подават към автоцистерната чрез т.нар. маркуч за газова фаза. Това е Етап I на УБП. Парите от автоцистерните се отвеждат в петролната база, където се ползват, благодарение на системите за втечняване на бензинови пари.

image_m

Съгласно Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, Калибратор Лаб ЕООД извършва контрол на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на етап II на УБП.
Извършваните проверки са първоначална, последваща и проверка след ремонт.

 

 

 

 

 

 

Наредба № 16 от 12 август 1999 г.

За проверка на системите (СУБП) е необходимо оборудване, с което да бъде измерен дебитът, с който се всмукват обратно парите.
За да бъде направено, възможностите са две – чрез мокър и сух метод като мокрият метод задължително изисква използване на бензин.

Малко по-икономически изгоден е сухият метод за проверка на СУБП, при който бензиновият поток се симулира.

Калибратор Лаб ЕООД има лиценз за проверки и по двата метода.

image_r