За нас

Калибратор Лаб ЕООД има няколко структури в състава си:

  1. Лаборатория за проверка на СУБП - със Заповед за оправомощаване от БИМ от 06.03.2017г. за извършване проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при проверка със симулиран и с реален бензинов поток. През м. февруари 2021 г. Калибратор Лаб ЕООД премина успешно процеса на преоправомощаване, издадена е Заповед №5-ПО/24.02.2021 г. за подновяване срока за оправомоаване.
  2. Лаборатория за калибриране, акредитирана от БСА съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и притежава Сертификат за акредитация рег.№20ЛК/13.07.2022 г., валиден до 13.07.2026г.
  3. Калибратор Лаб ЕООД осигурява еталонно оборудване за светли горива и LPG при извършване на ежегодните проверки на нивомерни система от страна на БИМ.
  4. Калибратор Лаб ЕООД притежава Удостоверение №С932/23.01.2020г. за вписване в регистъра на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.

Адресът, на който можете да ни откриете: гр. София, жк Манастирски ливади-Изток, Green Residence, партер, офис 111.
Телефон за контакт: 0884 377 444
E-mail: office@calibrator-lab.com